UssGroup| گزارش ساز
درباره نرم افزار
خانه/نرم افزار ما

درباره گزارش ساز بیشتر بدانید

درباره گزارش ساز بیشتر بدانید

نرم افزار گزارش ساز

موتور گزارش ساز ابزار قدرتمندی می‌باشد که برای تهیه گزارش‌های متنوع و مورد نیاز از سیستم از اطلاعات موجود در انبار داده سازمان (Data Warehouse) بکار می‌رود. با استفاده از این ابزار قادر خواهیم بود به انواع پایگاه‌ داده‌های Oracle ،SQL Server ،Access ،Excel متصل شده و روی هر پایگاه داده، گزارش‌های متنوع مدیریتی مورد نظرتان را ایجاد نمایید. همچنین قادر خواهید بود در صورت نیاز گزارش‌های مورد نظرتان را طراحی و یا مشاهده کنید.

قابلیت ایجاد نتایج نموداری از گزارش

امکان تعریف انواع فیلتر روی گزارش‌ها

امکان Export یک گزارش به یکی از فرمت‌های XML ،Word ،Excel ،Access ،SQL

امکان انتخاب و استفاده از Stored Procedures ،Views ،Tables مورد نظر در تهیه گزارش

 

لطفا فرم زیر را جهت دریافت کاتالوگ تکمیل کنید
محصول مورد نظر: