UssGroup| نرم افزار املاک
درباره نرم افزار
خانه/نرم افزار ما

درباره نرم افزار املاک بیشتر بدانید

درباره نرم افزار املاک بیشتر بدانید

در نرم افزار فروش بتن پشتیبان سیستم، شما عالوه بر اینکه یک سری گزارشات از پیش طراحی شده دارید، بلکه گزارش ساز کامل در اختیار شما خواهد بود تا بوسیله آن بتوانید هر نوع گزارش دلخواهی را بسازید. همچنین این سیستم قادر است پس از تهیه گزارش کامل، آن را بر اساس پارامترهای دلخواه شما خالصه کرده و در اختیار شما قرار دهد. نرم افزار پشتیبان سیستم قادر است بدون اطالع اپراتور، دستگاه اندیکاتور را لحظه به لحظه مانیتور کند و تمام اطالعات وزن ها را که به روی صفحه نمایش ظاهر می شود، ثبت نماید. سپس از این داده ها نمودارهایی تهیه می شود و این نمودارها با توزین ها مطابقت داده شده و چنانچه به هر دلیلی خودرویی روی باسکول آمده باشد در حالیکه عملیات توزین برای آن صورت نگرفته باشد، با رنگ قرمز مشخص می شود.

لطفا فرم زیر را جهت دریافت کاتالوگ تکمیل کنید
محصول مورد نظر: