UssGroup| نرم افزارتحت وب سردخانه
درباره نرم افزار
خانه/نرم افزار ما

درباره نرم افزارتحت وب سردخانه بیشتر بدانید

درباره نرم افزارتحت وب سردخانه بیشتر بدانید

با توجه با اینکه ارائه گزارشات و آمار های دقیق و لحظه به لحظه در تصمیم گیری های مدیریتی تاثیر بسزایی دارید و در صورتی که گزارشات در زمان مناسب بدست مدیران تصمیم گیرنده واحد ها نرسد شاید باعث ضرر هایی به واحد های تابعه گردد. لذا با استفاده از سیستم تحت وب پشتیبان سیستم براحتی و بدون محدودیت مکانی و یا زمانی، مدیران میتوانند به صورت آنلاین گزارشات مورد نظر خود را از سیستم تهیه کرده و براحتی تصمیمات لازمه را اتخاذ نمایند.

 

 

لطفا فرم زیر را جهت دریافت کاتالوگ تکمیل کنید
محصول مورد نظر: