نرم افزار خزانه داری شهرداری پشتیبان سیستم

نرم افزار ویندوزی
نرم افزار تحت وب

نرم افزار خزانه داری شهرداری

نرم افزار خزانه داری شهرداری

این نرم افزار برای شهرداری ها با هدف مدریت و کنترل دریافت ها و پرداخت ها و درامد های شهرداری طراحی و تولید شده است .  این نرم افزار با کمک زیر سیستم های املاک و درامد های عمومی و همچنین نصب سیستم خزانه داری در مناطق و سازمان های شهرداری میتواند کلیه تراکنش های مالی از قبیل (دریافت,پرداخت,درامد) که میتواند به صورت (فیشو حواله بانکی,اسناد,تهاتر,تعویض)باشد را مدریت و کنترل نماید.

چرا نرم افزار خزانه داری شهرداری اروم پشتیبان سیستم

نرم افزار خزانه داری شهرداری اروم پشتیبان سیستم دارای ویژگی ها و امکانات خاصی میباشد که  میتوان به امکان تعیین دسترسی نمایش اطلاعات مناطق برای کاربران تعریف شده و امکان تهیه گزارش مدارک تهاتر و اسناد تعویض شده و امکان ارسال سیستمی اسناد ثبت شده به سایر مناطق شهرداری اشاره کرد.

امنیت اطلاعات کاربر

کمک به بهینه سازی در هزینه

گزارش کامل

افزایش کارکرد

اطلاعات بیشتر

ویژگی های نرم افزار

امکانات نرم افزار

امکان معرفی مناطق شهرداری و امکان تعیین نوع منطقه (منطقه شهرداری,منطقه مرکزی , ارامد های عمومی , اداره املاک)

امکان تعیین دسترسی نمایش اطلاعات مناطق برای کاربران تعریف شده

امکان تشکیل پرونده برای مشتریان و تعریف مشخصات آن ها (منطقه , حوزه , شماره تسقیط , شماره درخواست , تلفن , آدرس , کد ملی)

امکان ثبت دریافت از مشتریان به صورت فیش های بانکی ,چک و چک های تضمین

امکان ثبت تعویض چک برای مشتریانی که قصد تعویض چک با چکی دیگر و یا قسمتی از ان را دارد

امکان ثبت وضعیت های واگذاری به بانک و عودت چک , تهاتر , وصول , لاوصول , امور حقوقی برای چک های دریافت شده

امکان کنترل مدارک اصلاحی توسط کاربران برای مدیران ارشد و امکان ثبت تایید مدارک اصلاحی توسط مدیران

امکان ارسال سیستمی اسناد ثبت شده به سایر مناطق شهرداری

امکان تهیه گزارش از ریز مدارک ثبت شده با امکان انتخاب منطقه ثبت کننده

امکان تهیه گزارش مدارک تهاتر و اسناد تعویض شده

امکان تهیه گزارش صورت وضعیت طرف حساب ها به صورت ریز و خلاصه

امکان تهیه گزارش از چک های مناطق (درصندوق,دربانک,لاوصول,تهاتر,امورحقوقی,تعویض شده و....)

امکان پیگیری چک هایی که به اداره درامد های عمومی ارسال شده اند و امکان مشاهده وضعیت فعلی آن ها

امکان تهیه گزارش از فعالیت های کاربران در مناطق

امکان تعریف کاربر و تعیین دسترسی آنان به هریک از زیر سیستم های املاک , درامد های عمومی و خزانه داری

امکان اتصال به کارتخوان