نرم افزار کنترل درآمد شهرداری پشتیبان سیستم

نرم افزار ویندوزی
نرم افزار تحت وب

نرم افزار کنترل درآمد شهرداری

نرم افزار کنترل درآمد شهرداری

این نرم افزار برای اداره درآمدهای عمومی شهرداری طراحی و تولید شده است. هدف از تولید این نرم افزار مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری از قبیل عوارض کسب و پیشه، عوارض وصولی متمرکز، عوارض 8 درصد حق الثبتی، ... و همچنین مدیریت چکهای دریافتی مناطق شهرداری که برای انجام عملیات پیگیری و وصول به این اداره ارسال شده اند.

چرا نرم افزار کنترل درآمد شهرداری اروم پشتیبان سیستم

نرم افزار کنترل درامد اروم پشتیبان سیستم دارای امکانت ویژه مانند امکان ثبت اطلاعات پروانه های کسب و پیشه به تفکیک عنوان فعالیت میباشد.

امنیت اطلاعات کاربر

کمک به بهینه سازی در هزینه

گزارش کامل

افزایش کارکرد

اطلاعات بیشتر

ویژگی های نرم افزار

امکانات نرم افزار

امکان ثبت اطلاعات پروانه های کسب و پیشه به تفکیک عنوان فعالیت

امکان ثبت عوارض خودرو ، عوارض پروانه کسب و پیشه ، عوارض وصولی متمرکز ، عوارض ارزش افزوده ، عوارض 8 درصد حق الثبتی ، عوارض بلیط هواپیما ، عوارض گذر نامه و ...

امکان ثبت فیش های بانکی ، چک ، چک تضمین و تهاتر

امکان ثبت تعویض چک

امکان دریافت اطلاعات چک های امور حقوقی مناطق برای انجام مراحل حقوقی آن

امکان ثبت اعمال ارسال اخطار ، ارسال به اداره ثبت ،توقیف اموال ، انتظار ، عودت به منطقه ثبت کننده ، وصول مرحله ای و وصول کامل برای چک هایی که از مناطق با وضعیت امور حقوقی به اداره درآمدهای عمومی ارسال شده اند .

امکان تهیه گزارش از ریز دریافت ها به تفکیک اعمال

امکان گزارش گیری از اسناد دریافتی توسط خود اداره درآمدهای عمومی ( در بانک ، وصول شده ، باطله ، تعویض شده و ... )

امکان تهیه گزارش از چک های ثبت شده مناطق با امکان انتخاب منطقه شهرداری

امکان تهیه گزارش از اعمال انجام شده در اداره درآمد های عمومی ( توقیف اموال ، وصولی مرحله ای ، تشکیل پرونده و ... )

در صورتی که اداره درآمد های عمومی بیش از یک واحد باشد نرم افزار میتواند هر یک از واحدها را صورت مجزا پوشش دهد.

امکان اتصال به کارتخوان