راهکار ویژه شهرداری ها

راهکار ویژه شهرداری ها

راهکار ویژه شهرداری ها

نگاه شرکت اروم پشتیبان سیستم به مشتریان ویژه بخش شهرداری ها نگاهی متفاوت با رویکرد ارایه خدمات با کیفیت بالا و سریع در کل کشور بوده است. شروع فعالیت این شرکت در حوزه شهرداری ها از سال ۱۳۸۹ با شهرداری ارومیه آغاز شد. 
بر همین اساس این شرکت به درک این واقعیت نائل شد که ساختار مالی شهرداری ها ، ساختاری ویژه بوده و با سیستم مالی مؤسسات خصوصی از یک طرف و مؤسسات دولتی از طرف دیگر تفاوت های اساسی دارد.

چرا راهکار ویژه شهرداری ها اروم پشتیبان سیستم

…………….

ویژگی راهکار ویژه شهرداری ها

امکانات راهکار ویژه شهرداری ها

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

روزبه شکلات

روزبه شکلات

سردخانه سجاد ارومیه

سردخانه سجاد ارومیه

شرکت بوتان

شرکت بوتان

شرکت ساز آب کیان پاد

شرکت ساز آب کیان پاد

شرکت معدنی و صنعتی سورا

شرکت معدنی و صنعتی سورا

شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه

شهرداری پیرانشهر

شهرداری پیرانشهر

شهرداری عجب شیر

شهرداری عجب شیر

شونیز

شونیز

آب منطقه ای آ.غ

آب منطقه ای آ.غ