نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی

روال کار به این صورت است که پس از اعلام واحد فروش به واحد خدمات پس از فروش مبنی بر نصب سیستم برای مجموعه مورد نظر، ابتدا هماهنگی های لازم جهت بستر سخت افزاری و معرفی رابطین پروژه به صورت مکتوب انجام می شود، سپس اقدامات لازم جهت نصب برنامه با رابط معرفی شده صورت می گیرد. با توجه به توافقات صورت گرفته نصب به سه صورت انجام خواهد شد :

الف ) در محل مشتری

ب ) به صورت ارتباط از راه دور ( Remote )

ج) در محل شرکت

الف ) در محل مشتری :

یک کارشناس از واحد خدمات پس از فروش به مجموعه مورد نظر مراجعه می نماید و برنامه بر روی سرور و کلاینت های مورد نیاز نصب می شود و آموزش نصب سرور و کلاینت ها به رابط نیز توسط کارشناس اعزامی صورت خواهد گرفت.

ب ) به صورت ارتباط از راه دور ( Remote ):

فایل های مورد نیاز به همراه قفل سخت افزاری برای مجموعه ارسال خواهد شد که پس از دریافت توسط رابط پروژه، کارشناس شرکت به صورت ریموت برنامه را در سرور و کلاینت ها نصب خواهد کرد و آموزش های نصب به رابط نیز انجام می شود.

ج) در محل شرکت:

این روش برای نصب های تک کاربره کاربرد دارد که سرور مجزا نیز جهت برنامه مالی تهیه نشده است و از کامپیوتر یا لپ تاپ کاربر جهت سرور و کلاینت استفاده می گردد. سیستم مشتری به شرکت اروم پشتیبان سیستم ارسال می گردد و اقدامات نصب توسط کارشناس انجام می گردد و در نهایت به مشتری تحویل می گردد. پس از نصب برنامه ها توسط بخش خدمات پس از فروش تاییدیه نصب به واحد آموزش اعلام می شود و واحد آموزش طبق برنامه زمانبندی مدون با رابط مجموعه هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد و در مراجعات حضوری طبق جدول زمانبندی آموزش ها به کاربران انجام می شود.